×

Achitarea impozitului pentru bunurile imobiliare, funciare pentru anul 2023!!! A rămas timp limitat – 29 decembrie 2023!

1 decembrie 2023


Primăria  Călărași informează contribuabilii despre necesitatea achitării impozitului pe bunurile imobiliare, funciare pentru perioada fiscală 2023.

Termenul-limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare, conform art. 282 Cod Fiscal, pentru 2023 a expirat pe data 30.06.2023!!!

Pentru  neachitarea în termen a obligațiilor fiscale admise la bugetul de stat și bugetul local, majorarea de întârziere constituie 0,0740% per zi!!!

Onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată direct la oficiile poștale, instituțiile bancare sau online prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md prin selectarea serviciului „Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare (cu aviz de plată)”.

Notificăm  că, pentru siguranța și protecția datelor cu caracter personal, avizele de plată pot fi eliberate în biroul nr.38,  de colectare a impozitelor și taxelor locale (Primăria Călărași, str. M.Eminescu, nr.19), la prezentarea actului de identitate sau a împuternicirii legale.