×

D I S P O Z I Ţ I E Nr. 307 din 22 decembrie 2023 „Despre convocarea în şedinţă extraordinară a consiliului orăşenesc”

22 decembrie 2023


Se convoacă în ședință extraordinară Consiliul orășenesc Călărași pentru ziua de miercuri, 27 decembrie 2023, ora 14:00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Călărași, etajul 1, str. M.Eminescu, nr.19, cu următoarea ordine de zi:
ORDINEA DE ZI :Dispozitie convocarea 27 12 2023