×

Îmbătrânirea activă pentru locuitorii din orașul Călărași

22 decembrie 2023


Pe parcursul lunii decembrie s-au desfășurat o serie de activități, instruiri și ateliere destinate persoanelor vârstnice din orașul Călărași cu scopul promovării unui mod activ de viață și incluziunii sociale.
Vârstnicii, atât localnici cât și refugiați din Ucraina, au avut :
– Activități comune interculturale ( jocuri de societate )
– Activități comune prin ateliere de pictură cu suportul didactic al Profesoarei de Artă Vizuală Dna Cvasniuc Tatiana
– Instruire privind violeța în bază de gen
– Instruire privind accesul la servicii sociale cu reprezentantul CNAS din Călărași Victoria Agachi
Activitățile sunt realizate în cadrul proiectului „Creșterea protecției, rezilienței și incluziunii sociale a refugaților din Ucraina și a grupurilor vulnerabile din Republica Moldova prin consolidarea mecanismelor de prevenire și răspuns la violența bazată pe gen, precum și consolidarea sistemelor de protecție socială și sănătate”, proiectul defășurat de HelpAge International, susținut de Fondul Națiunilor Unite pentru Populația (UNFPA) în republica Moldova și finanțat de Guvernul regatului Unit.
Primăria orașului Călărași fiind partener în cadrul acestui proiect.