×

Comunicat informativ!

11 ianuarie 2024


Direcția deservire fiscală Călăraşi informează că, conform prevederilor art.228 al Titlului V al Codului Fiscal nr.408-XV din 26.07.2001, „Pentru neplata impozitului, taxei în termenul și în bugetul stabilite conform legislatiei fiscale se plateste o majorare de întîrziere, determinată în conformitate cu alin. (3) pentru fiecare zi de intirziere a plății lor, pentru perioada care începe după scadența impozitului, taxei și care se încheie în ziua plății lor efective inclusiv”.

Cuantumul majorării de întîrziere se determină în funcţie de rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni repo de cumpărare a hîrtiilor de valoare de stat pe termen de 2 luni, majorată cu 5 puncte, impartita la numarul de zile ale anului si aproximata conform regulilor pina la 4 semne dupa virgula.

În acest context, DDF Călărași, pentru utilizare în activitate, comunică cuantumul majorărilor de întîrziere pentru ultimii 6 ani. Astfel, cuantumul majorării de întîrziere pentru anii 2019-2024 constituie:

Anul 2024  –   0.0273 % pentru fiecare zi de neachitare în termen a impozitului, taxei, platii

Anul 2023  –   0.0740 % pentru fiecare zi de neachitare în termen a impozitului, taxei, platii

Anul 2022  –   0.0301 % pentru fiecare zi de neachitare în termen a impozitului, taxei, platii

Anul 2021 –   0.0210 % pentru fiecare zi de neachitare în termen a impozitului, taxei, platii

Anul 2020  –   0.0355 % pentru fiecare zi de neachitare în termen a impozitului, taxei, platii

Anul 2019  –   0.0329 % pentru fiecare zi de neachitare în termen a impozitului, taxei, platii

Serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale (SCITL) din primării sînt obligate să calculeze majorări de întirziere (penalitate) pentru neachitarea în termen de către contribuabili a obligaţiei fiscale. Calculul majorării de întîrziere se efectuează fără adoptarea unei decizii speciale în acest scop. Majorarea de întîrziere calculată se reflectă în contul personal al contribuabilului.

In contextul celor expuse mai sus, Direcția deservire fiscală Călăraşi reiterează faptul că SCITL urmează să calculeze majorările de întîrziere în fiecare caz de neachitare în termen a obligatiei fiscale administrate, cu reflectarea acesteia în contul personal al contribuabilului, precum și să intreprindă acțiuni întru încasarea restanțelor atît la plățile de bază, cît și la majorările de întîrziere calculate.

 Informații suplimentare puteți obține la DDF Călărași la nr. de telefon 0244 22065.