×

01 iulie 2024 – termen limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar!

12 iunie 2024


Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice-cetățeni și gospodăriile ţărăneşti (de fermier)
– subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar că, pentru anul 2024,
termenele-limită de achitare a acestora sunt:
• 01 iulie 2024 – în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice – cetăţeni,
precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent;
• 25 martie 2025 – în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice – cetăţeni,
precum şi a terenurilor neevaluate în scopul impozitării ale gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier), dobândite după 31 martie a anului curent.