×

Contabilitate

CĂPĂȚÎNĂ ANGELA – Contabil şef

Date de contact:

Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19, Bir. 50

Tel: +373 0244 23545

Email: angela.capatina71@gmail.com

Orele de primire:

Miercuri: orele 8.00 – 11.00 , 15.00-17.00

 • Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor  bugetare precum şi a mijloacelor speciale.
 • Evidenţa modificărilor operative în buget în conformitate cu deciziile Consiliului orăşenesc.
 • Asigurarea integrării mijloacelor băneşti, controlul asupra integrităţii şi utilizării corecte a materialelor, produselor alimentare.
 • Întocmirea şi prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile şi statistice pe deplasări.
 • Păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, rapoartelor, devizelor de cheltuieli şi predarea în arhivă în modul stabilit.CĂPĂȚÎNĂ ANGELA – Contabil şef

  Date de contact:

  Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19, Bir. 50

  Tel: +373 0244 23545

  Email: angela.capatina71@gmail.com

  Orele de primire:

  Miercuri: orele 8.00 – 11.00 , 15.00-17.00

  • Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  • Evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor  bugetare precum şi a mijloacelor speciale.
  • Evidenţa modificărilor operative în buget în conformitate cu deciziile Consiliului orăşenesc.
  • Asigurarea integrării mijloacelor băneşti, controlul asupra integrităţii şi utilizării corecte a materialelor, produselor alimentare.
  • Întocmirea şi prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile şi statistice pe deplasări.
  • Păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, rapoartelor, devizelor de cheltuieli şi predarea în arhivă în modul stabilit