×

Demografie

Conform datelor Recensămîntului  Populaţiei R.M. ( 2004) populaţia oraşului Călăraşi constituie circa 20% din totalul populaţiei raionului . În comparaţie cu situaţia demografică a R.M. în ansamblu, tendinţele demografice ale or. Călăraşi este rapidă. În 2007 numărul total al populaţiei constiuia 14 600 . Iar în anul 2010 , 16 100 cetăţeni

Populatia stabila
2005 2006 2007 2008 2009 2010
16,7 16,5 16,5 16,1 16,1 16,1

Structura populaţiei după genuri este ne-omogenă prin faptul că se înregistrează o lipsa de echilibru între genuri , nr. femeilor este în creştere. În anul 2007 structura etnică a oraşului înregistra circa 88% din populaţie moldoveni.

Destul de favorabilă este situaţia socială a oraşului după structura populaţiei pe categorie de vîrstă. Se orservă că cele mai numeroase categorii sociale după vîrsta sunt  adolescenţi de vîrsta cuprinsă între 15-19 ani, cu o scădere treptată a numărului categoriilor  de vîrstă de 20-24, 25-29, 30-34, ca mai apoi să crească treptat pînă la cel mai înalt nivel al categoriei de 45-49 ani, după care urmează iarăşi o descreştere abruptă.  Aceasta  sugerează că disproprţia dintre populaţia activă pe piaţa muncii şi inactivă constituie  circa 30% la ambele genuri.

Populatia stabila la inceputul anului dupa Raioane,  Medii, Ani si Sexe
  Urban
2008 2009 2010
Ambele sexe Barbati Femei Ambele sexe Barbati Femei Ambele sexe Barbati Femei
Calarasi                  
0-19 4 449 2 256 2 193 4 106 2 097 2 009 3 836 1 961 1 875
20-39 4 556 2 244 2 312 4 811 2 373 2 438 5 047 2 514 2 533
40-59 5 118 2 381 2 737 5 138 2 392 2 746 5 061 2 339 2 722
60-79 1 651 674 977 1 690 683 1 007 1 754 723 1 031
80+ 228 71 157 255 81 174 278 89