×

Invitații de participare

Anul 2020

anun_ partcipare produse alimentare II jumătate 2020

anun_ partcipare COP legume iulie septembrie

anunț participare amestec de lapte (1)

anunț participare apă plată

anuntul de particpare reabilitare a scărilor de acces în or.Călărași

anuntul de particpare reparație str. Gavril Muzicescu COP

Anunț de participare  privind achiziţionarea serviciilor de curăţare şi igienizare în or. Călăraşi prin procedura de achiziţie  Licitaţie deschisă

Anunț de participare privind achiziţionarea serviciilor de deszăpezire în or. Călăraşi prin procedura de achiziţie Licitaţie deschisă

Anunț de participare_privind achiziţionarea produselor alimentare prin  procedura de achiziţie publică Licitaţie deschisă

Anul 2019

anun_ partcipare produse alimentare II jumătate 2019

anun_ partcipare COP legume octombrie-decembrie

anun_ partcipare diverse produse alimentare

anunri de particpare lucrări de reparați a str.G.Asachi

anunt de participare pavare grădinița nr.2 ,,Guguță”

anunt de participare dotare cu apă caldă grădinița nr.2

anunt de participare plombare și reparația canalului de scurgere

anunt de participare reparație garduri

anunț de particpare reparați a str.G.Asachi (Ietapă)

anunț participare amestec de lapte (1)

anunt_de_participare salubrizare

anuntul de particpare construcți canalizare

anuntul de particpare reparație trotuare

Ianuarie 2018

Februarie 2018