×

Invitații de participare

Licitație de vânzare, terenuri proprietate publică!

    Primăria or. Călăraşi anunţă pentru data de 05 octombrie 2021, ora 09:00, în incinta primăriei, desfășurarea licitaţiei de vînzare/ arendă cu reducere și la ora 11:00 cu strigare  a următoarelor terenuri:

Anul 2021

Anunț de participare produse alimentare

Anunț de participare acces blocuri locative

Anunț de participare reparația străzilor

Anunț de participare eficiență iluminata stradal

Anunț de participare

Anunț de participare servicii de proiectare (1)

 

Anunț de participare intreținere spații verzi

Anunț de participare servicii de proiectare

anunt_de_atribuire produse alimentare I jumătate a anului 2021

anunt_de_participare măturarea străzilor 2021

anunt_de_participare deszăpezire

Anul 2020

anunț participare tehnică de calcul modificata

anuntul de participare reparație str.Tineretului repetat

anunț participare servicii de proiectare

Primăria orașului Călărași anunță desfășurarea Licitației cu strigare cu privire la vânzarea terenurilor la data de 12 noiembrie 2020 orele 14:00. 

Descarcă fișier:Licitatie

 

 

Anul 2020

anun_ partcipare produse alimentare II jumătate 2020

anun_ partcipare COP legume iulie septembrie

anunț participare amestec de lapte (1)

anunț participare apă plată

anuntul de particpare reabilitare a scărilor de acces în or.Călărași

anuntul de particpare reparație str. Gavril Muzicescu COP

Anunț de participare  privind achiziţionarea serviciilor de curăţare şi igienizare în or. Călăraşi prin procedura de achiziţie  Licitaţie deschisă

Anunț de participare privind achiziţionarea serviciilor de deszăpezire în or. Călăraşi prin procedura de achiziţie Licitaţie deschisă

Anunț de participare_privind achiziţionarea produselor alimentare prin  procedura de achiziţie publică Licitaţie deschisă

Anul 2019

anun_ partcipare produse alimentare II jumătate 2019

anun_ partcipare COP legume octombrie-decembrie

anun_ partcipare diverse produse alimentare

anunri de particpare lucrări de reparați a str.G.Asachi

anunt de participare pavare grădinița nr.2 ,,Guguță”

anunt de participare dotare cu apă caldă grădinița nr.2

anunt de participare plombare și reparația canalului de scurgere

anunt de participare reparație garduri

anunț de particpare reparați a str.G.Asachi (Ietapă)

anunț participare amestec de lapte (1)

anunt_de_participare salubrizare

anuntul de particpare construcți canalizare

anuntul de particpare reparație trotuare

Ianuarie 2018

Februarie 2018