×

Proiecte investiționale

Lista proiectelor investiționale implementate și în proces de implementare pentru perioada 2019-2023!

Bugetarea Participativă anul 2022!

Rezultatul implementării proiectelor Bugetarea Participativă 2020!
În anul 2020 Primăria Călărași a susținut în anul 2020 proiectele înaintate de către cetățeni în cadrul proiectelor Bugetarea Participativă pentru anul 2020. Programul are drept scop scop soluționarea problemelor locale prin implicarea cetățenilor să participe la formarea bugetului local.
În rezultat s-au implementat următoarele proiecte:

 

Lista proiectelor investiționale din orașul Călărași în curs de implementare /implementate de primărie cu suportul donatorilor pentru anul 2020.

 Pe parcursul anului 2020 în orașul Călărași se implementează mai multe proiecte investiționale importante pentru localitate.
    Din motivul surselor financiare limitate în bugetul local pentru proiecte mari de investiții, granturile oferite de donatorii externi și locali sunt extrem de importante pentru dezvoltarea localității.
       Mulțumim partenerilor naționali și internaționali pentru sprijinul acordat în îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.
       Puteti acces aici lista proiectelor:Lista-proiectelor-investititonale-cu-donatori-CL-2020

Proiectele depuse în cadrul proiectului  BUGETAREA PARTICIPATIVĂ

 Primăria or. Călărași aduce la cunoștință lista proiectelor depuse ( cu anexa pentru fiecare proiect) în cadrul inițiativei primăriei de a implica activ cetățenii orașului în etapele procesului de planificare bugetară. Ulterior comisia de evaluare a proiectelor va examina fiecare proiect dacă corespunde cerințelor regulamentului de participare, iar rezultatul va fi publicat pe pagina web a primăriei. Toate proiectele aprobate vor fi supuse votului cetățenilor orașului Călărași.

Pînă la data de 15 noiembrie (termenul limită de depunere a proiectului) au fost depuse 8 proiecte.

  1. Amenajarea unui teren de joacă pentru copii (Anexa 1)Anexa 1, Teren de joaca
  2. Experiență excepțională cu clienții (Anexa 2)Anexa 2, Experienta cu clientii
  3. NoiTineriiContăm (Anexa 3)Anexa 3, TineriiContam
  4. Renovarea drumului de acces către instituția de educație a Liceului M. Sadoveanu, Școala primară, grădinița Guguță din or. Călărași (Anexa 4)Anexa 4, Drum de acces la scoli
  5. Colectarea și reciclarea deșeurilor electronice portabile în or. Călărași (Anexa 5)Anexa 5, colectarea deseurilor
  6. Societate activă-probleme rezolvate (Anexa 6)Anexa 6, Societate activa
  7. Renovarea terenului de mini fotbal la Școala Sportivă de Rezerve OlimpiceAnexa 7, Scoala Sportiva
  8. Muzeul de Istorie și Etnografie ” Dumitru Scvorțov-Russu” din Călărași accesibil pentru toți (Anexa 8).Anexa 8, muzeu rampa

Pentru comoditate cititorului se publică următorul tabel:

 

Nr. Denumirea proiectului Scopul proiectului Buget Prioritatea de finanțare
1 Teren de joacă pentru copii Zonă de odihnă și joacă pentru copii pe str-la 2, Ștefan cel Mare 96 664 lei,

(22 366 lei contribuția)

Amenajarea spații verzi și locuri de joacă
2 Experiență excepțională cu clienții Instruiri pentru prestatori de servicii în relația cu clienții 20 000 lei

(contribuția resurse umane)

Social
3 Noi tinerii contam Sesiuni formative de cunoaștere și autodezvoltare personală a tinerilor 22 000 lei

(contribuția resurse umane, chirie, printare)

Activități educaționale
4 Renovarea drumului de acces către instituția de educație a Liceul M. Sadoveanu, Școala primară, Grădinița Guguță din or. Călărași Renovarea drumului din spațiul liceului M.Sadoveanu intrarea de pe str. Ștefan cel Mare 184 903 lei Infrastructură stradală
5 Colectarea și reciclarea deșeurilor electronice portabile în or. Călărași Protecția mediului și sănătății populație prin reducerea deșeurilor electronice toxice . 8200 lei

(contribuția de informare și colectare)

Protecția mediului
6 Societate activă-probleme rezolvate Crearea unei societăți active pentru rezolvarea problemelor de interes comunitar- amenajarea curții blocului și eficientizara termică a scării blocului. 62 000 lei

(contribuția 31000 lei)

Social
7 Renovarea terenului de minifotbal la Școala Sportivă de Rezerve Olimpice Îmbunătățirea condițiilor pentru antrenament ale copiilor 172 410  lei

(contribuția 17 241 lei)

Activități sportive
8 Muzeul de Istorie și Etnografie,, Dumitru Scvorțov-Russu”  Calarasi  accesibil  pentru  TOTI Crearea rampei de acces pentru pesoanele cu nevoi speciale și mamele cu copii. Crearea condiților egale pentru toți în dezvoltarea lor socială și educativă. 18 339, 19 lei Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației

 

 

,,Termoizolarea faţadelor grădiniţei de copii nr.3 ,,Lăstărel

9169_harta_calarasi_wss_st_ro_v2

Estradă de vară şi WC-Public

Iluminarea stradală publică din s. Oricova, or. Călăraşi

Proiecte de servicii publice locale Aprovizionare cu apă şi canalizare în oraşul Călăraşi

Reabilitarea reţelelor electrice interioare şi semnalizării incendiare la grădiniţa de copii Guguţă.

Reparaţia capitală a str. Gheorghe Asachi din or. Călăraşi

Replanificarea construcţiei existente în grădiniţa de copii, teren de joacă pentru copii din str. 1 mai,9

,,Termoizolarea faţadelor grădiniţei de copii nr.3 ,,Lăstărel”

Data publicării: Luni, 21 ianuarie 2019

Primăria oraşului Călăraşi a elaborat documentaţia de proiect anul 2018 privind ,,Termoizolarea faţadelor grădiniţei de copii nr.3 ,,Lăstărel” din str.Bojole nr.3a din or. Călăraşi. Proiectantul: IPS „Iprocom”.

 

Reparaţia capitală a str. Gheorghe Asachi din or. Călăraşi

Data publicării: Joi, 02 august 2018

Primăria oraşului Călăraşi a elaborat documentaţia de proiect anul 2018 privind reparaţia capitală a str. Gheorghe Asachi din or. Călăraşi. Proiectantul: IPS „Iprocom”.

 

Iluminarea stradală publică din s. Oricova, or. Călăraşi

Data publicării: Marţi, 31 iulie 2018

Primăria oraşului Călăraşi a elaborat documentaţia de proiect privind iluminarea stradală publică din s. Oricova, or. Călăraşi. Proiectantul: IPS „Iprocom”.

Reabilitarea reţelelor electrice interioare şi semnalizării incendiare la grădiniţa de copii „Guguţă”.

Data publicării: Miercuri, 25 iulie 2018

Primăria oraşului Călăraşi a elaborat documentaţia de proiect privind reabilitarea reţelelor electrice interioare şi semnalizării incendiare la grădiniţa de copii „Guguţă”. Proiectantul: IPS „Iprocom”.

 

„Estradă de vară şi WC-Public”

Data publicării: Joi, 05 iulie 2018

Primăria oraşului Călăraşi a elaborat documentaţia de proiect privind construcţia „Estradă de vară şi WC-Public”.

Proiectantul: SRL „Arhi Terra” (reţelele inginereşti) şi SRL „Marandi-Prim”(arhitectură şi construcţie beton-armat).

Replanificarea construcţiei existente în grădiniţa de copii, teren de joacă pentru copii din str. 1 mai,9

Data publicării: Joi, 05 iulie 2018

Primăria oraşului Călăraşi a elaborat documentaţia de proiect privind „Replanificarea construcţiei existente în grădiniţa de copii, teren de joacă pentru copii din str. 1 mai,9”. Proiectantul: SRL „DIARSE-TEHNIC”

Planul Urbanistic General a orașului Călărași

Data publicării: Vineri, 01 iulie 2016

Descarcă fişier:  vol iii memoriu de sinteza pug calarasi.pdf (22MB)

Planul Urbanistic General a orașului Călărași

Elaborarea Planului Urbanistic General a orașului Călărași.

Data publicării: Vineri, 04 decembrie 2015

Primăria orașului Călărași în colaborarea  cu USAID /LGSP) elaborează Planul Urbanistic General a orașului Călărași. Proiectantul INCP Urbanproiect

,,Reparaţia capitală a acoperişului şi renovarea faţadei Centrului de Cultură şi Agrement din str.Mihai Eminescu nr.32, or.Călăraşi”

Data publicării: Joi, 21 ianuarie 2016

A fost elaborat documentaţia de proiect ,,Reparaţia capitală a acoperişului şi renovarea faţadei Centrului de Cultură şi Agrement din str.Mihai Eminescu nr.32, or.Călăraşi”.

 

Strategia de dezvoltare socio-economică a orașului Călărași a. 2016-2020.

Data publicării: Vineri, 04 decembrie 2015

Primăria orașului Călărași în colaborare cu USAID /LGSP elaborează strategia de dezvoltare socio-economică a orașului Călărași 2016-2020.

 

Alimentarea cu energie electrică a caselor de locuit de pe II str-la M. Sadoveanu.

Data publicării: Marţi, 25 august 2015

Primaria orașului Călărași în comun cu Î.C.S. ”RED UNION FENOSA” la data de 04.08.2015 au început lucrările de construcție a Proiectului mult așteptat din anul 2013 privind ”Alimentarea cu energie electrică a caselor de locuit de pe II str-la M. Sadoveanu”

 

Teren de joacă pe str. A. Mateevici!

Data publicării: Luni, 13 iulie 2015

La data de 01 iunie 2015 de Ziua copiilor a fost deschis un nou teren de joacă pe str. A. Mateevici. Primăria oraşului Călăraşi aduce sincere mulţumiri Dnei Marina Servais (Belous) pentru finanţarea Proiectului dat, pentru distracţia şi fericirea ce le-a adus copiilor acest teren de joacă

Lucrări de reparație la grădinița de copii nr.3 “Lăstărel”

Data publicării: Miercuri, 11 martie 2015

În cadrul proiectului susținut de FISM,pe data de 16 iunie 2013 a fost depusă Propunerea de subproiect”Lucrări de reparație la grădinița de copii nr.3 “Lăstărel”. Bugetul total al proiectului în valoare de 855 797 lei,contribuția primăriei fiind de 355 797 lei.Proiectul include în sine următoarele lucrări: 1.Executarea centurilor antiseismice pe perimetrul clădirii 2.Reparația capital a acoperișului. 3.Executare coșurilor de ventilare. Beneficiari:Direcți 834 cetățeni annual(inclusive 262 copii,părinți și personal didactic) Indirecți-toată populația or.Călărași(16100 cetățeni) Scopul:Îmbunătățirea accesului copiilor de vîrstă preșcolară la educație în condiții mai bune creînd un mediu favorabil pentru dezvoltare fizică și psihologică. Pe data de 10.03.2015 s-au pornit lucrările de construcție-montaj și vor dura aproximativ 2 luni.

Construcția rețelelor de apeduct și canalizare în partea de Nord-Vest a orașului Călărași (Etapa I).

Data publicării: Marţi, 03 martie 2015

Proiect finanțat de către Fondul Ecologic Național (FEN),a cărui domeniu de finanțare este: Soluţionarea problemelor ecologice asociate cu dezvoltarea durabilă a sistemelor de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare a apelor reziduale. Perioada de Implementare:01.03.2014-08.12.2014 Valoarea proiectului este de 1 150 000 lei (etapaI) contribuția primăriei fiind de 150 000 lei(15%),iar bugetul total al proiectului constituie 17 149 197 lei.În I etapă a proiectului au fost construite 4,1 km rețele de apeduct. Scopul proiectului:Extinderea rețelelor de apeduct și canalizare în partea de Nord-Vest a orașului Călărași. Extinderea acestor rețele creează premisele realizării unei etape importante în direcţia protecţiei mediului şi de respectare a normelor privind sănătatea publică, precum şi reducerea poluării apelor freatice şi de suprafaţă din zonă. Beneficiari: Rezidenţii din zonă – aproximativ 2044 de personae(800 gospodării)

Reparația unei grupe-creșă la gradinița de copii nr.2 “Guguță”.

Data publicării: Luni, 02 martie 2015

Proiect implementat prin intermediul Fondului de Investiții Sociale din Moldova(FISM). Bugetul total al proiectului în valoare de 155 980 lei contribuția primăriei fiind de 23 397 lei.Proiectul a inclus în sine următoarele lucrări de: 1.Reparație general interior, 2.Schimbarea ușilor și ferestrelor vechi cu unele noi din PVC, 3.Schimbarea rețelelor și echipamentelor electrice, 4.Schimbarea echipamentului sanitar, 5.Reparația rețelelor de apduct și canalizare. Perioada de Implementare:12.11.2013-13.05.2014 Obiectivele proiectului:”Pilotarea modelelor de servicii educaționale timpurii”,avînd scopul de îmbunătățirea accesului la educație timpurie de calitate pentru copii din grădinițe prin reabilitarea spațiilor specializate,iar la finele proiectului grădinița a fost dotată cu mobilier,jucării,materiale și didactice,sursele financiare oferite de către organizația UNICEF. Beneficiari:Direcți-92 cetățeni anual(inclusiv 30 copii,părinți și personal didactic). Indirecți-toată populația or.Călărași (16100 cetățeni)

Deschiderea Proiectul „Doneaza pentru Parcul Tau ! „

 

Data publicării: Luni, 03 iunie 2013

La data de 1 iunie a avut loc deschiderea proiectului “ Doneaza pentru Parcul Tau” care a fost sarbatorit impreuna cu “ Ziua Internationala a Copiilor “. Parcul Central din str. Mihai Eminescu este amenajat din rezultatul implementarii unui proiect social, intreaga comunitate sa implicat activ in colectarea fondurilor si participarea la lucrarile de amenajare a parcului.

Constructia Retelei de Canalizare in sectorul locativ Vatamaneasa

Data publicării: Miercuri, 14 noiembrie 2012

Primaria orasului Calarasi se afla la faza de implementare al proiectului de constructie a retelei de canalizare cu statia de pompare in sectorul locativ Vatamaneasa. Proiectului este finantat din Fondul Ecologic National.

 

Reabilitarea Iluminatului Stradal pe strazile orasului Calarasi!

 

Data publicării: Marţi, 13 noiembrie 2012

In cadrul Proiectului „Programul de Dezvoltare Locala Integrata”- proiect de asistenta tehnica implementat de Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare in RM, primaria orasului Calarasi a implementat proiectul de Reabilitare a Iluminatul Stradal pe strazile Pacii, G. Muzicescu, Viilor, Tineretului, G. Ureche, V. Alecsandri, M. Sadoveanu

 

 

Reconstructia drumului de pe str. A. Mateevici

 

Data publicării: Luni, 05 noiembrie 2012

Primaria orasului Calarasi se afla la faza de implemetare a proiectului de Reconstructia a drumului de pe str. A. Mateevici, proiect sustinut de catre Fondul Social de Investitii din Moldova, in baza acordului de Grant nr. IFB-F-7559-JDA252 din 20 ianuarie 2012

 

Reabilitarea Iluminarii Stradale

Data publicării: Marţi, 10 aprilie 2012

In cadrul Proiectului „Programul de Dezvoltare Locala Integrata”- proiect de asistenta tehnica implementat de Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare in RM, primariei orasului Calarasi implementeaza proiectul de Reabilitare a Iluminatul Stradal.

 

 

Reconstrucţia unei porţiuni de drum de pe str. A. Mateevici

Data publicării: Vineri, 20 ianuarie 2012

La data de 20 ianuarie 2012 primăria oraşului Călăraşi a semnat Acord de Grant nr. IFB-F-7559-JDA252 cu Fondul Social de Investiţii din Moldova care prevede construcţia unei porţiuni de drum de pe str. A. Mateevici

 

 

Evacuarea Apelor Uzate în oraşul Călăraşi prin constructia unei portiuni a retelei de canalizare

Data publicării: Vineri, 31 decembrie 2010

Proiectul este susţinut de Fondul Ecologic al Republicii Moldova care prevede conectarea a 170 de case, dar colectorul dispune de o capacitate pentru o mie de case. Au fost conectate casele de pe străzileM. Varlaam, M. Kogălniceanu şi Negruzi. În rezultatul colectării apelor uzate vor fi epurate zilnic circa 197m3/zi de apă uzată la staţia de epurare locală

 

 

Reparaţia capitală a Centrului pentru minori ” Mihai Viteazul ” din or. Călăraşi

Data publicării: Miercuri, 01 decembrie 2010

Proiectul este susţinut de către un grup de tineri voluntari din Elveţia care fac parte din biserica Nouapostolică şi primăria oraşului Călăraşi. Proiectul prevede reparaţia capitală a centrului şi anume: acoperiş, podea, schimbarea geamurilor şi uşilor, bloc satinar, pereu.

 

 

„Pavarea parţială a trotuarelor în centrul oraşului , str. M. Eminescu şi Ştefan cel Mare” şi str. Devizia 80 Gardă”

Data publicării: Miercuri, 01 septembrie 2010

Poiectul este susţinut de Fondul Social de Investiţii din Moldova în cadrul programului „ Finanţări Adiţionale pentru oraşe mici şi mijlocii” . Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor şi aspectul estetic al oraşului, contribuţia comunităţii fiind de 151 834,45 lei.

 

 

 

„Schimbarea uşilor exterioare şi geamurilor la Liceul Teoretic „ Mihail Lomonosov” şi grădiniţa de copii nr.3 „ Lăstărel”

Data publicării: Miercuri, 01 septembrie 2010

Poiectul este susţinut de Fondul Social de Investiţii din Moldova în cadrul programului „ Finanţări Adiţionale pentru oraşe mici şi mijlocii” . Scopul proiectului este conservarea energiei termice în Liceul „Lomonosov” şi grădiniţa de copii nr.3 ” Lăstărel”,asigurarea condiţiilor mai bune de studii pentru elevi, contribuţia comunităţii fiind de 123 721,11 lei

 

 

„Construcţia apeductului la priza de apă din s. Sipoteni”

Data publicării: Miercuri, 01 septembrie 2010

Poiectul este susţinut de Fondul Social de Investiţii din Moldova în cadrul programului „ Finanţări Adiţionale pentru oraşe mici şi mijlocii”. Scopul proiectului este îmbunătăţirea accesului la apă a cetăţenilor prin construcţia apeductului principal care alimentează cu apă oraşul, contribuţia comunităţii fiind de 103 224,95 lei.

 

 

Construcţia fîntînii arteziene în sectorul locativ Bojole din or. Călăraşi

Data publicării: Miercuri, 01 septembrie 2010

Proiectul a fost finanţat din bugetul primăriei Călăraşi şi consiliul raional Călăraşi, proiectul a constat în  construcţia fîntănii arteziene in sectorul locativ Bojole cît şi construcţia a 200 m de reţea de apeduct.

Bugetul total al proiectului constituie  627 390 lei din care

din bugetul public al primăriei au fost cheltuiţi 477 390 lei şi

din bugetul consiliul raional 150 000 lei.

Proiectul fiind implementat cu succes, iar cetăţenii sectorului Bojole au acces în permanenţă la apă.