×

Raport de transparență

RAPORT NARATIV privind executarea bugetului pe venituri și cheltuieli pe perioada a 6 luni a anului 2020

DAREA DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor  publice de valoare mică  ( 01 ianuarie 2020 – 30 aprilie 2020)

DAREA DE SEAMĂ  privind realizarea achiziţiilor  publice de valoare mică pe anul 2019

Raport – executia bugetului 9 luni a.2019

Raport – executia bugetului 6 luni a.2019

Execuția bugetului lunară

Raport  privind executarea bugetului  conform clasificaţiei economice la situaţia din 31.01.2020

Raport privind executarea bugetului conform clasificaţiei economice  la situaţia din 31.01.2020

Primaria Raport privind executarea bugetului  conform clasificaţiei economice la situaţia din 29.02.2020

Raport privind executarea bugetului conform clasificației economice la situația din 30.04.2020

 

Bilanţul contabil în perioada Tr. 4 – 2019

Bilantul Contabil_

 

Bilantul contabil in perioada Tr.2 – 2019

Raportul privind veniturile si cheltuielile in perioada Tr.2 – 2019

 

Execuția bugetului 2018/2019

Raport ex.buget 31.12.18 (1)

Raport ex.buget 31.12.18 (1)

 

Bilanţul contabil în perioada Tr. 4 – 2018

Bilantul contabil 1  Bilantul contabil 2

 

Bugetul pentru cetăţeni! Asigurarea cu apă şi canalizare!

5049_bpc_calarasi_3.0

Документ Microsoft Office Word

D I S P O Z I Ţ I E Nr.284 din 11 decembrie 2018 „Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi de localuri pentru desfăşurarea întîlnirilor

DECIZIE Nr. 0803 din 07 decembrie 2018 „Cu privire la executarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe perioada de 9 luni a anului 2018”

 

Bugetul oraşului Călăraşi pentru anul 2019!

Bugetul pentru Cetăţeni!