×

Serviciul Arhitectură şi Urbanism

Preguza  Nicolae

Date de contact:

Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19, Bir. 45

Tel: +373 0244 22968

e-mail: arhitectsef.orasulcalarasi@mail.ru

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în localităţile raionului Călăraşi.

Sarcinile de bază:

  1. Elaborarea  documentaţiei de urbanism şi dezvoltarea teritoriului, corelate cu Planul Naţional de amenajare a teritoriului;
  2. Contribuire la asigurarea unităţilor administrativ-teritoriale a oraşului cu documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului;
  3. Organizarea activităţilor organului consultativ-coordonator în domeniu.