×

Serviciul de Colectare a Impozitelor şi Taxelor Locale

 

 

Date de contact:

Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19

Tel. +373 0244 21035, Bir.39

 

Scopul general al funcţiei :

Organizarea calculării şi colectării impozitelor şi taxelor locale de către serviciul colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL).

 

Sarcinile de bază :

1. Organizarea calculării şi achitării de către contribuabilii a impozitelor şi taxelor locale

2. Ţinerea evidenţei contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale ale acestora;

3. Întreprinderea măsurilor pentru asigurarea stingerii binevole şi silite a obligaţiilor fiscale

4. Efectuarea dărilor de seamă părivitor la achitarea impozitelor pentru Inspectoratul fiscal.

 

 

MUDRIC STELA
 

Date de contact:

Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19

Specialist în problemele perceperii fiscale

Tel: +373 0244 23539, Bir.38

 

 

BÎRSANU MARIA

Date de contact:

Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19

Specialist  în problemele perceperii fiscale

Tel: +373 0244 23539, Bir. 38

 

 

 

 

PITUŞCAN ZINOVIA

Date de contact:

Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19

Specialist  în problemele perceperii fiscale

Tel: +373 0244 23539, Bir. 38