×

Serviciul în Reglementarea Regimului Funciar

AMARIEI  ION

Date de contact:

Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19, Bir. 39

Tel: +373 0244 2 10 35

 

Scopul general al funcţiei:

Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat, indiferent de forma orgnizaţional-juridică, tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.

Sarcinile de bază:

  1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare;

  2.Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;

  3.Ţinerea cadastrului funciar;

  4.Ţinerea monitoringului funciar.