×

Serviciul Juridic

CHITOROAGA  NICOLAE

Date de contact:

Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19, bir. 52

Tel: +373 0244 20401/ 067562767

Email: chitoroga90@gmail.com

 Scopul general al funcţiei:asigurarea legalităţii actelor normative emise de Consiliul orăşenesc Călăraşi şi primarul oraşului.

Activităţile, responsabilităţile şi atribuţiile principale:

  • Consultarea Primarului oraşului Călăraşi, secretarul Consiliului orăşenesc, specialiştilor Aparatului primăriei în domeniul juridic într-u organizarea activităţii lor legale
  • Monitorizarea adoptării noilor legi, modificărilor actelor normative în vigoare şi asigurarea informării specialiştilor  din domeniul în cauză
  • Acordarea asistenţei juridice cetăţenilor la examinarea plîngerilor şi petiţiilor
  • Realizarea atribuţiilor coordonatorului în domeniul drepturilor omului
  • Organizarea şi exercitarea controlului asupra îndeplinirii actelor legislative şi normative, decretelor şi însărcinărilor Preşedintelui Republicii Moldova, dispoziţiilor Guvernului în autorităţile APL.
  • Înregistrarea şi evidenţa asociaţiilor obşteşti de rang local.