×

Serviciul Relaţii cu Publicul

COBÎLEAN GALINA

Date de contact:

Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19, Bir. 40

Tel: +373 0244 20125, Fax: +373 0244 20125

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea legăturii dintre Primarul oraşului şi societatea civilă a oraşului prin implementarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea optimă a drepturilor cetăţenilor.

Sarcinile de bază:

  1. Monitorizarea lucrului cu privire la înregistrarea, evidenţa şi controlul examinării petiţiilor ;
  2. Asigurarea informării cetăţenilor oraşului privind principalele activităţi organizate de Primarul oraşului;
  3. Contribuire la buna desfăşurare a activităţilor Primăriei.