×

Specialist în Problemele Tineretului şi Sportului

AMARIEI  AURELIA

Date de contact:

Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19, Bir. 48

Tel: +373 0244 26458

Scopul general al funcţiei:

Conducerea generală în domeniul tineretului, dezvoltării culturii fizice şi sportului în oraş.

Sarcinile de bază şi atribuţiile de serviciu:

 1. Asigurarea respectării legilor Republicii Moldova, hotărîrilor Guvernului RM, decretelor Preşedintelui RM, altor instanţe de ierarhie superioară, ce ţin de tineret, dezvoltarea culturii fizice şi sportului. Pentru executarea acestei sarcini:
 2. Se conduce în activitatea de Legea Parlamentului Republicii Moldova nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport”, alte acte legislative ce stau la baza dezvoltării culturii fizice şi sportului, la fel şi de Regulamentul Serviciului Sport aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Călăraşi nr. 01/35 din 06 martie 2008;
 3. b) Ţine la control  respectarea şi asigurarea executării actelor legislative referitor la dezvoltarea culturii fizice şi sportului, legi pentru tineret, strategii pentru tineret.
 4. c) Elaborează programe de activitate a tineretului.
 5. Reprezentarea oraşului Călăraşi în raporturile cu Agenţia Sportului a Republicii Moldova, Comitetul Naţional Olimpic, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alte persoane juridice.
 6. Participă la diverse foruri, activuri, adunări, şedinţe, conferinţe de rang republican şi local,

unde sunt puse în discuţie problemele dezvoltării culturii fizice şi sportului;

 1. Raportează instanţelor ierarhic superioare despre activităţile sportive desfăşurate în cadrul

raionului: spartachiade, campionate, turnee, întîlniri amicale. Reacţionează adecvat la adresările acestor instanţe. În termenele, stabilite de legislaţia în vigoare, informează despre lucrul înfăptuit în domeniul respectiv sau pe marginea problemelor actuale;

 1. Însoţeşte delegaţiile sau persoanele oficiale, ce fac parte din instanţele superioare, pe

parcursul aflării lor în teritoriul raionului în scopul de a le familiariza cu situaţia la zi.

 1. Organizarea şi desfăşurarea în cadrul oraşului a spartachiadelor, turneelor, campionatelor şi altor competiţii sportive. Pentru aceasta:

Pregăteşte proiecte de decizii ale Consiliului orăşenesc şi dispoziţii ale Primarului cu conţinut respectiv;

 1. Elaborează Regulamente pentru activităţi sportive şi le prezintă pentru aprobare Primarului;
 2. Se conduce la acest capitol de Planul anual de activitate al Serviciului Sport, aprobat de

Primarul oraşului şi coordonat cu şeful Direcţiei Generale Finanţe;

Informează populaţia prin intermediul mijloacelor mass-media despre activităţile sportive şi cultural artistice desfăşurate şi problemele existente în domeniu;

 1. Pentru desfăşurarea activităţilor sportive la nivelul corespunzător asigură parteneriatul cu

instituţiile de ocrotire a sănătăţii, organele de drept, alte servicii cointeresate întru atiungerea rezultatului cuvenit;

 1. Patronarea  activităţii autorităţilor APL – 1 în domeniul dezvoltării culturii fizice şi sportului. Această sarcină de bază include următoarele atribuţii.