×

Strategii

1. Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Călărași pentru anii 2021-2025, aprobată prin Decizia Consiliului orășenesc nr. nr. 1/1 din 29.01.2021
3. Planul local de acțiuni în domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2022-2024, sectorul clădirilor publice