×

Proiectele depuse în cadrul proiectului  BUGETAREA PARTICIPATIVĂ!

22 noiembrie 2019


 Primăria or. Călărași aduce la cunoștință lista proiectelor depuse ( cu anexa pentru fiecare proiect) în cadrul inițiativei primăriei de a implica activ cetățenii orașului în etapele procesului de planificare bugetară. Ulterior comisia de evaluare a proiectelor va examina fiecare proiect dacă corespunde cerințelor regulamentului de participare, iar rezultatul va fi publicat pe pagina web a primăriei. Toate proiectele aprobate vor fi supuse votului cetățenilor orașului Călărași.

Pînă la data de 15 noiembrie (termenul limită de depunere a proiectului) au fost depuse 8 proiecte.

  1. Amenajarea unui teren de joacă pentru copii (Anexa 1)Anexa 1, Teren de joaca
  2. Experiență excepțională cu clienții (Anexa 2)Anexa 2, Experienta cu clientii
  3. NoiTineriiContăm (Anexa 3)Anexa 3, TineriiContam
  4. Renovarea drumului de acces către instituția de educație a Liceului M. Sadoveanu, Școala primară, grădinița Guguță din or. Călărași (Anexa 4)Anexa 4, Drum de acces la scoli
  5. Colectarea și reciclarea deșeurilor electronice portabile în or. Călărași (Anexa 5)Anexa 5, colectarea deseurilor
  6. Societate activă-probleme rezolvate (Anexa 6)Anexa 6, Societate activa
  7. Renovarea terenului de mini fotbal la Școala Sportivă de Rezerve Olimpice Anexa 7, Scoala Sportiva
  8. Muzeul de Istorie și Etnografie ” Dumitru Scvorțov-Russu” din Călărași accesibil pentru toți (Anexa 8).Anexa 8, muzeu rampa
Nr. Denumirea proiectului Scopul proiectului Buget Prioritatea de finanțare
1 Teren de joacă pentru copii Zonă de odihnă și joacă pentru copii pe str-la 2, Ștefan cel Mare 96 664 lei,

(22 366 lei contribuția)

Amenajarea spații verzi și locuri de joacă
2 Experiență excepțională cu clienții Instruiri pentru prestatori de servicii în relația cu clienții 20 000 lei

(contribuția resurse umane)

Social
3 Noi tinerii contam Sesiuni formative de cunoaștere și autodezvoltare personală a tinerilor 22 000 lei

(contribuția resurse umane, chirie, printare)

Activități educaționale
4 Renovarea drumului de acces către instituția de educație a Liceul M. Sadoveanu, Școala primară, Grădinița Guguță din or. Călărași Renovarea drumului din spațiul liceului M.Sadoveanu intrarea de pe str. Ștefan cel Mare 184 903 lei Infrastructură stradală
5 Colectarea și reciclarea deșeurilor electronice portabile în or. Călărași Protecția mediului și sănătății populație prin reducerea deșeurilor electronice toxice . 8200 lei

(contribuția de informare și colectare)

Protecția mediului
6 Societate activă-probleme rezolvate Crearea unei societăți active pentru rezolvarea problemelor de interes comunitar- amenajarea curții blocului și eficientizara termică a scării blocului. 62 000 lei

(contribuția 31000 lei)

Social
7 Renovarea terenului de minifotbal la Școala Sportivă de Rezerve Olimpice Îmbunătățirea condițiilor pentru antrenament ale copiilor 172 410  lei

(contribuția 17 241 lei)

Activități sportive
8 Muzeul de Istorie și Etnografie,, Dumitru Scvorțov-Russu”  Calarasi  accesibil  pentru  TOTI Crearea rampei de acces pentru pesoanele cu nevoi speciale și mamele cu copii. Crearea condiților egale pentru toți în dezvoltarea lor socială și educativă. 18 339, 19 lei Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației