La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Anunţ! Cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice de specialist în protecţia drepturilor copilului
Data publicării: Luni, 05 septembrie 2016
Descarcă fişier: dispozitie.pdf (714KB)

    În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.201 din 11.03.2003, primăria oraşului Călăraşi anunţă concurs pentru funcţia publică vacantă:

• Specialist în protecţia drepturilor copilului

  1. Scopul general al funcţiei:

asistenţa şi suportul copiilor şi al familiilor acestora în scopul prevenirii separării copilului de mediul familial sau, după caz, în scopul (re)integrării acestuia în familie.

  1. Sarcinile de bază:

 - să asigure recepţionarea şi înregistrarea sesizărilor privind încălcarea drepturilor copilului,

-să autoaizeze autoritatea locală  în cazul identificării unor copii aflaţi în situaţie de risc;

      - să  coordoneaze examinarea sesizărilor privind încălcarea drepturilor copilului;
      - în limita atribuţiilor sale şi în cooperare cu autoritatea tutelară teritorială,să întreprindă acţiunile necesare pentru prevenirea separării copilului de mediul familial sau pentru (re)integrarea copilului în familie;
     -să asigură evaluarea familiilor cu copii aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
    - să asigură luarea copilului de la părinţi sau de la persoanele în grija cărora se află acesta în cazul existenţei unui pericol iminent pentru viaţa sau sănătatea lui;
    -să asigură plasamentul de urgenţă al copiilor separaţi de părinţi;
    -să asigură instituirea tutelei/curatelei asupra copiilor ai căror părinţi sînt plecaţi peste hotare;
    -să asigure luarea şi scoaterea de la evidenţă a familiilor cu copii aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
    -să participă la procedura de luare a copilului de la părinţi;
    -săeliberează şi transmite autorităţii tutelare teritoriale avize privind plasamentul planificat al copiilor;
    -să coopereze, la nivel local, cu instituţiile, structurile şi serviciile cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului;
    -să coordoneze  procesul de monitorizare a situaţiei familiilor cu copii aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
   -să coordoneaze procesul de analiză a situaţiei la nivel local privind protecţia copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
   

3.Experienţă profesională în domeniul pe specialitate

  1. Condiţii de participare la concurs:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova

-          dispunerea de capacitatea deplină de exerciţiu

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă

-          lipsa antecedentelor nestinse

-          nu este privată de a ocupa funcţii publice

-          cunoaşterea limbii de stat

5.Cerinţe specifice

Studii: superioare

Cunoştinţe:

-            cunoaşterea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale

-       cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, , Internet.

  1. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

-          formularul de participare

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare

-          copia carnetului de muncă

-          documentele de evidenţă militară- pentru recruţi şi rezervişti

-          certificatul medical, după caz

-          cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)

7.Termenul de depunere a documentelor de participare la concurs (de la 06.09.2016 pînă la 26.09..2016), ora 17.00, iar la 29.09.2016  orele 15.00 va avea loc  desfăşurarea concursului

8.Locul depunerii documentelor:

Primăria oraşului Călăraşi, str.M.Eminescu, 19 bir.40

Tel.de contact.(0244)  2.27.61, 2.64.59

e-mail: info@calarasi-primaria.md

9. Persoane responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: Victor Ambroci- viceprimar

Ecaterina Melnic- secretarul consiliului

 

10. Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova

- Legea Nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

- Legea Nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul    funcţionarului public

- Legea Nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare

- Legea Nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional

- Legea Nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

- Legea Nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

- Legea Nr.140-XV din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

      - Codul civil

     -  Codul de Procedură Civilă

     -  Codul Muncii

           Primarul oraşului Călăraşi                                                           Nicolae Melnic

Alte înregistrări
Data publicării: Miercuri, 10 octombrie 2018
Serviciul Fiscal de Stat respectuos aminteşte tuturor contribuabililor – subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare că la 15 octombrie expiră termenul de achitare a impozitului respectiv, care se achită în mărime de ½ pentru perioada fiscală a anului 2018. Prima parte urma să fie achitată până la 15 august curent. În contextul conformării benevole, venim către contribuabilii care nu au reuşit să achite impozitul pentru bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar, cu apelul de a-şi onora obligaţiile fiscale nu mai târziu de 15 octombrie curent. Persoanelor care nu vor achita în termen acest impozit, li se va calcula penalitate pentru fiecare zi de întârziere (0,0329 % din suma impozitului pe bunurile imobiliare neachitat). Pentru informații suplimentare, urmează să vă adresați serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale din componența primăriei în raza căreia este amplasat bunul imobil sau la numărul 0244 22065 (Direcția deservire fiscală Călărași). Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 02 octombrie 2018
Dispoziţie nr.217 din 24 septembrie 2018 "Cu privire la prelungirea termenului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 02 octombrie 2018
Dispoziţie nr.216 din 24 septembrie 2018 "Cu privire la prelungirea termenului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 14 septembrie 2018
CONVOCARE Pentru ziua de vineri 28 septembrie 2018, ora 14:00 se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul orăşenesc Călăraşi. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 10 septembrie 2018
Stimați călărășeni, Tradițional, în fiecare toamnă în orașul Călărași este organizat bilunarul ecologic de salubrizare și amenajare cu genericul – HAI CĂLĂRAȘI ( lunile septembrie-octombrie) Și în acest an solicităm implicarea activă a tuturor călărășenilor, instituțiilor publice și de învățământ, serviciilor desconcentrate pentru a salubriza terenurile aferente, curțile blocurilor locative, terenurile și curțile private. La necesitate putem oferi transport pentru evacuarea deșeurilor acumulate de pe terenurile publice. Telefoane de contact: 0244/22191 - GCL Călărași 0244/22773 - primăria or. Călărași ÎMPREUNĂ PUTEM OFERI VIAȚĂ ORAȘULUI CĂLĂRAȘI ! https://noi.md/…/hai-moldova-organizeaza-ziua-mondiala-a-cu… Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 07 septembrie 2018
Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi în cel cu termen redus în toamna anului 2018 în raionul Călăraşi. I. În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002” „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” Secția administrativ-militară (l.d.p. Călărași), de pe data de 24 septembrie 2018 pînă la 31 ianuarie 2019 se vor desfăşura măsurile de pregătire şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor la serviciul militar în Forţele Armate ale Republicii Moldova. II. Pentru încorporarea la serviciul militar în termen sunt chemaţi toţi cetăţenii, care la ziua încorporării împlinesc vîrsta de 18 ani şi la care a expirat termenul amînării de la încorporare sau care nu au fost încorporaţi la serviciul militar în termen din diferite motive. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 03 septembrie 2018
Administrația Publică Locală, cu prilejul începutului noului an școlar, aduce sincere felicitări elevilor, parinților și profesorilor! Elevilor le urăm mult succes în lumea cunoștinților, părinților multă răbdare, iar profesorilor întelegere! Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 24 august 2018
Dispoziţie nr.189 din 20 august 2018 "Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante" (Reglementarea Regimului Funciar). Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 24 august 2018
Dispoziţie nr.191 din 21 august 2018 "Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante" (Jurist). Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 23 august 2018
Etapa a IV-a a Campionatului deschis al Republicii Moldova la Motocross! 25-26 august 2018! Citeşte mai mult...

Rezultatele 61 - 70 din 548
» Toate înregistrările
Sus
1 EUR = 20.3910
1 USD = 18.1998
1 RUB = 0.2832
1 RON = 4.3158
1 UAH = 0.6898
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159686
Total ieri: 124
Total azi: 53